Đại lý

Chính sách đại lý:

  • Giá cả canh tranh, chiết khấu hấp dẫn.
  • Chất lượng ổn định, đảm bào.
  • Cung ứng nhanh chóng, đầy đủ.
  • Phục cụ chu đáo.
  • Công nợ linh hoạt.